Musica de Barrio

Musica de Barrio www.musicadebarrio.com

Interessante Links:

Christoph Linke Saxophonist: www.christophlinke.de
Richard Müller Klarinetten: www.klarinettenmueller.de
Immanuel Kapelle: www.immanuel-bremen.de
Tango am Fluss: www.tango-am-fluss.de

Weitere Projekte von Michael Berger:

Mellow Melange: www.mellow-melange.de
Schné Ensemble: www.schne-ensemble.de
Les Rabiates mit Arthur Becker: www.fuego.de/lesrabiates
Beckerhoff - Berger - Ulrich: www.ulrich-beckerhoff-jazz.com
Dozenthology: www.musikerinitiative-bremen.de/bands/dozenthology

Weitere Projekte von Mariska Nijhof:

Mariska Nijhof: www.mariska-nijhof.de
Schné Ensemble: www.schne-ensemble.de

Crowdfunding Portal Startnext

www.startnext.com/musicadebarrio

Impressum   Kontakt